Thứ Bảy, 28 Tháng Mười Một, 2020
Banner Top

Dịch vụ Tổ chức sự kiện

OUR TEAM OF PHẠM GIA MEDIA

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, Chúng Tôi những con người làm việc

với lòng đam mê, tinh thần đồng đội, Chúng Tôi cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ cao nhất.

Phạm Quốc Nam

– GIÁM ĐỐC CÔNG TY –

Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và truyền thông

Đinh Quốc Việt

– PHÒNG EVENT –

Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, truyền thông báo chí

Nguyễn Đức Hòa

– PHÒNG MAKETING –

Hơn 4 năm kinh nghiệm lĩnh vực maketing online, truyền thông báo chí

Nguyễn Trung Hiếu

– PHÒNG KỸ THUẬT –

Hơn 4 năm kinh nghiệm lĩnh vực lập trình và thiết kế